Olivenhøsting;

Olivenhøsting foregår i november og desember. Da har man som regel behagelig temperatur her nede. Familiene samles for å høste årets avling, for så å kjøre til fabrikken for raffinering. Dere har anledning til å delta i denne prosessen med høsting, rensing og omvisning på oljefabrikken.