Aud Gjessing

“Unikt og vakkert sted, vekk fra masseturismen. Gir gode muligheter for utvinning, sosialt samvær og personlig vekst”

“Unique and beautiful place, away from mass tourism. Gives good possibilities for recovery, social gathering and personal growth”